Meningokoki – szczepić, czy nie

Wiele obecnie stosowanych szczepionek budzi pewne kontrowersje, wśród nich znajduje się również temat meningokoków, które w ostatnich latach nie atakują już, aż tak powszechnie. Jednak warto podkreślić, że jest to przede wszystkim zasługa owocnej współpracy. Właśnie profilaktyki szczepiennej, wyższemu poziomowi medycyny, ale także szeroko pojętej edukacji, która pozwala na uzmysłowienie rodzicom, jakie stanowią zagrożenie.

Oczywiście wiele osób stanie po stronie zaprzestania narażania dzieci na ciągłe wprowadzanie niebezpiecznych substancji, jednak w moim odczuciu nie ma nic gorszego niż bagatelizowanie sprawy i narażanie ich na jeszcze większe ryzyko jakie niesie zachorowanie.

Powiedzmy sobie otwarcie szczepienie przeciw meningokokom ratuje nie jedno życie, a to, że ich oddziaływanie na organizm ma inne skutki, to są to tylko spekulacje, niepotwierdzone opinie, które wprowadzają wielu rodziców w zakłopotanie i znajdowanie się w sytuacji bez wyjścia. Każdy z nas zrobi, jak chce, jednak w moim odczuciu, szczepienie przeciw meningokokom jest jak najbardziej wskazanym działaniem.